"Razem dla Rozwoju-aktywna Edukacja Globalna w naszej szkole"

Od września 2014 r. uczniowie ISP w Radwanowicach biorą udział w projekcie „Razem dla Rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja)“. Organizatorem projektu jest Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU. Celem Projektu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zagadnień oraz współzależności globalnych podczas zajęć szkolnych oraz organizowanych inicjatyw edukacyjnych. W październiku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – VI mieli możliwość zastanowienia się nad sensem własnej nauki. Zadawaliśmy sobie pytania:

- Dlaczego chodzimy do szkoły?

- Jak możemy wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole?

- Czy wszystkie dzieci mają takie same warunki do nauki?

W listopadzie, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (17 – 23 listopada), w praktyce realizowaliśmy zadania z różnych dziedzin edukacji. W każdym dniu tygodnia wzbogacaliśmy naszą wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w eksperymentach i zajęciach technicznych, poznając nowe aktywności sportowe, wykazując się w konkursach, oraz zdobywając kolejne wrażenia na wycieczce krajoznawczej. Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny. Przed nami jeszcze kilka spotkań w ramach zajęć szkolnych oraz dwie akcje o charakterze środowiskowym. O kolejnych poczynaniach będziemy informować na bieżąco.

Rodzaj galerii: