Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

ZAJĘCIA  REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w naszej szkole są organizowane dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia. Realizujemy zajęcia indywidualne w wymiarze 10 godz. tygodniowo oraz grupowe w wymiarze 20 godz. tygodniowo. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści oligofrenopedagogiki, jak również pani psycholog i pani rehabilitantka. Prowadzone są również zajęcia
z integracji sensorycznej oraz na sali doświadczania świata. Panuje u nas miła i życzliwa atmosfera w stosunku do dzieci.
Celem zajęć jest  usprawnianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim  na poziomie odpowiednim do jego możliwości psychofizycznych. Dla każdego dziecka opracowujemy indywidualny program zajęć  Obecnie na zajęcia uczęszcza 10-cioro dzieci w godzinach od 8 do 14. Wiele się u nas dzieje, zajęcia są ciekawe i uczniowie chętnie biorą w nich udział.  Naszym nadrzędnym celem pedagogicznym jest taka organizacja zajęć, aby możliwe było realne uczestnictwo naszych uczniów w czynnościach dnia codziennego, dlatego też dwa razy w miesiącu organizujemy zajęcia kulinarne. Udział w tego typu praktykach umożliwia dzieciom zdobycie takich doświadczeń, jak np. odczucie rosnącego ciepła w pomieszczeniu, wydobywających się zapachów, konieczność poczekania, zanim potrawa będzie gotowa. Jak również rozwijanie sprawności manualnych podczas mieszania, krojenia, ugniatania, czy lepienia. Podróże kształcą, a dzieci lubią poznawać nowe miejsca. Staramy się zabierać uczniów w ciekawe miejsca, umożliwiać im poznanie otaczającej rzeczywistości, przyrody, zabytków historycznych. Uczą się przez to większej samodzielności, kultury, rozwijają własne zainteresowania.
Wychodząc od tego, co dzieciom bliskie dajemy im możliwość odkrywania i bezpośredniego poznania świata i praw, które nim rządzą . Dzięki walorom przyrodniczym naszej wsi, uczniowie prowadzą od ubiegłego roku ogródek kwiatowo-warzywny, gdzie sadzą i pielęgnują rośliny. Umożliwia nam to codzienne, bezpośrednie obcowanie z przyrodą.
Przydatne materiały:          

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529)

Kategoria treści: